Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

13/04/2024 17:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 54 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
32 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
32 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
32 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
31 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
28 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
32 ° 36 ° mây thưa
14/04
33 ° 37 ° bầu trời quang đãng
15/04
33 ° 37 ° mây cụm
16/04
31 ° 34 ° mưa nhẹ
17/04
34 ° 40 ° mưa nhẹ
18/04
34 ° 39 ° mưa vừa
19/04
34 ° 39 ° mưa vừa
20/04
34 ° 39 ° mưa vừa

Windy Maps