Phú Vang, Thừa Thiên Huế

30/09/2022 20:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: bão Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Vang, Thừa Thiên Huế Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 26 ° mây cụm
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
29 ° 34 ° mưa vừa
01/10
28 ° 32 ° mưa vừa
02/10
28 ° 31 ° mưa vừa
03/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
04/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
05/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 31 ° mưa vừa
07/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps