Phú Vang, Thừa Thiên Huế

23/10/2021 22:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: sương mờ Độ ẩm: 100 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Vang, Thừa Thiên Huế Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 21 ° mưa vừa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
21 ° 22 ° mưa rất nặng
24/10
26 ° 26 ° mưa vừa
25/10
26 ° 26 ° mưa vừa
26/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
27/10
26 ° 26 ° mưa vừa
28/10
25 ° 26 ° mưa rất nặng
29/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
30/10
25 ° 26 ° mưa vừa