Phú Vang, Thừa Thiên Huế

26/02/2024 09:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 83 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Vang, Thừa Thiên Huế Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
25 ° 25 ° mây cụm
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
25 ° 26 ° mây rải rác
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
22 ° 23 ° mây thưa
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
22 ° 23 ° mây thưa
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
21 ° 22 ° mây thưa
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
21 ° 22 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
25 ° 25 ° mây cụm
27/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
28/02
27 ° 29 ° mây cụm
29/02
27 ° 29 ° bầu trời quang đãng
01/03
27 ° 29 ° mưa nhẹ
02/03
20 ° 21 ° mưa nhẹ
03/03
23 ° 24 ° mây đen u ám
04/03
27 ° 29 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps