Khối 4, Thường Xuân

28/05/2024 18:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 81 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khối 4, Thường Xuân Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khối 4, Thường Xuân
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
28 ° 34 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
28 ° 33 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khối 4, Thường Xuân
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
31 ° 38 ° mây đen u ám
29/05
36 ° 43 ° mây đen u ám
30/05
37 ° 44 ° mưa rất nặng
31/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
01/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
02/06
32 ° 39 ° mưa vừa
03/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
04/06
34 ° 41 ° mưa vừa

Windy Maps