Cái Bè, Tiền Giang

20/05/2022 23:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 88 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cái Bè, Tiền Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cái Bè, Tiền Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cái Bè, Tiền Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
30 ° 35 ° mưa vừa
21/05
32 ° 37 ° mưa vừa
22/05
28 ° 33 ° mưa vừa
23/05
27 ° 30 ° mưa vừa
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
25/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
26/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
27/05
28 ° 31 ° mưa vừa

Windy Maps