Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

04/06/2023 05:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 79 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
29 ° 35 ° mây rải rác
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
29 ° 34 ° mây rải rác
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
29 ° 34 ° mây rải rác
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
29 ° 35 ° mây rải rác
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
30 ° 35 ° mây cụm
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
30 ° 35 ° mây cụm
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
30 ° 36 ° mây cụm
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
30 ° 36 ° mây cụm
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
30 ° 36 ° mây cụm
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
30 ° 36 ° mây đen u ám
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
30 ° 35 ° mây đen u ám
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
30 ° 35 ° mây đen u ám
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
29 ° 34 ° mây đen u ám
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
30 ° 36 ° mưa nhẹ
05/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
06/06
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
07/06
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
08/06
29 ° 34 ° mưa vừa
09/06
29 ° 33 ° mưa vừa
10/06
29 ° 33 ° mưa vừa
11/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps