U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

01/02/2023 02:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675188000 : 1675188000
01:00
01/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675191600 : 1675191600
02:00
01/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
25 ° 26 ° mây cụm
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
27 ° 29 ° mây cụm
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
29 ° 31 ° mây cụm
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
30 ° 32 ° mây đen u ám
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
29 ° 31 ° mây đen u ám
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
29 ° 30 ° mây đen u ám
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
28 ° 29 ° mây đen u ám
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
31 ° 33 ° mưa nhẹ
02/02
30 ° 33 ° mưa nhẹ
03/02
31 ° 34 ° mưa nhẹ
04/02
34 ° 36 ° mây cụm
05/02
34 ° 36 ° mây rải rác
06/02
34 ° 35 ° mưa nhẹ
07/02
32 ° 35 ° mây đen u ám
08/02
34 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps