Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

18/05/2022 15:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 70 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652835600 : 1652835600
08:00
18/05
29 ° 33 ° mây cụm
1652839200 : 1652839200
09:00
18/05
29 ° 33 ° mây cụm
1652842800 : 1652842800
10:00
18/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
1652846400 : 1652846400
11:00
18/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1652850000 : 1652850000
12:00
18/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
1652853600 : 1652853600
13:00
18/05
33 ° 37 ° mưa nhẹ
1652857200 : 1652857200
14:00
18/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
1652860800 : 1652860800
15:00
18/05
30 ° 34 ° mưa vừa
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
29 ° 34 ° mưa vừa
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
31 ° 35 ° mưa vừa
20/05
34 ° 37 ° mây đen u ám
21/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 36 ° mưa vừa
24/05
33 ° 35 ° mây đen u ám
25/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps