Naka District, Tokushima

24/05/2022 11:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 55 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Naka District, Tokushima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Naka District, Tokushima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653364800 : 1653364800
11:00
24/05
20 ° 19 ° mây thưa
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
19 ° 19 ° mây thưa
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
19 ° 19 ° mây thưa
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
19 ° 19 ° mây rải rác
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
19 ° 18 ° mây cụm
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
18 ° 18 ° mây cụm
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
15 ° 15 ° mây cụm
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
14 ° 14 ° mây cụm
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
14 ° 14 ° mây cụm
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
14 ° 14 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
14 ° 13 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
13 ° 13 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
13 ° 13 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Naka District, Tokushima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
25/05
21 ° 20 ° mưa nhẹ
26/05
17 ° 17 ° mưa rất nặng
27/05
22 ° 22 ° mưa vừa
28/05
21 ° 20 ° mây đen u ám
29/05
23 ° 22 ° bầu trời quang đãng
30/05
14 ° 14 ° mưa vừa
31/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps