Naka District, Tokushima

23/04/2024 04:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Naka District, Tokushima Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Naka District, Tokushima
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713808800 : 1713808800
01:00
23/04
13 ° 13 ° mây đen u ám
1713812400 : 1713812400
02:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713816000 : 1713816000
03:00
23/04
13 ° 13 ° mưa nhẹ
1713819600 : 1713819600
04:00
23/04
13 ° 13 ° mưa nhẹ
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
13 ° 13 ° mưa nhẹ
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
13 ° 13 ° mưa nhẹ
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
13 ° 13 ° mưa nhẹ
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
13 ° 13 ° mưa vừa
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
13 ° 12 ° mưa cường độ nặng
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
13 ° 12 ° mưa cường độ nặng
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
14 ° 14 ° mưa vừa
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
14 ° 14 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Naka District, Tokushima
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
24/04
14 ° 14 ° mưa vừa
25/04
20 ° 19 ° mây thưa
26/04
19 ° 18 ° mưa nhẹ
27/04
13 ° 13 ° mưa cường độ nặng
28/04
17 ° 17 ° mưa vừa
29/04
20 ° 19 ° mưa nhẹ
30/04
18 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps