Akiruno, Tokyo

26/02/2024 08:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

9 °

Cảm giác: 4 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 39 % Gió: 10 m/s

Dự Báo Thời Tiết Akiruno, Tokyo Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Akiruno, Tokyo
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
9 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
9 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
9 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
9 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
9 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
9 ° 6 ° mây thưa
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
8 ° 4 ° mây rải rác
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
6 ° 3 ° mây thưa
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
3 ° 0 ° mây thưa
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
2 ° -1 ° mây thưa
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
1 ° -2 ° bầu trời quang đãng
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
1 ° -3 ° bầu trời quang đãng
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
0 ° -3 ° bầu trời quang đãng
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
0 ° -4 ° bầu trời quang đãng
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
0 ° -4 ° bầu trời quang đãng
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
0 ° -4 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Akiruno, Tokyo
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
9 ° 7 ° mưa nhẹ
27/02
7 ° 3 ° bầu trời quang đãng
28/02
8 ° 6 ° bầu trời quang đãng
29/02
9 ° 7 ° mưa nhẹ
01/03
11 ° 10 ° mưa cường độ nặng
02/03
4 ° 1 ° rain and snow
03/03
8 ° 5 ° mây rải rác
04/03
11 ° 9 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps