Akiruno, Tokyo

20/10/2021 14:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 34 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Akiruno, Tokyo Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Akiruno, Tokyo
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
15 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
10 ° 8 ° bầu trời quang đãng
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
9 ° 8 ° mây rải rác
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
9 ° 8 ° mây rải rác
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
9 ° 8 ° mây rải rác
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
9 ° 8 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Akiruno, Tokyo
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
22/10
14 ° 13 ° mây rải rác
23/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
24/10
15 ° 14 ° mây rải rác
25/10
16 ° 14 ° mưa nhẹ
26/10
16 ° 16 ° mưa vừa
27/10
16 ° 16 ° mây đen u ám