Akiruno, Tokyo

05/02/2023 14:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

9 °

Cảm giác: 6 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 30 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Akiruno, Tokyo Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Akiruno, Tokyo
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
8 ° 7 ° mây thưa
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
9 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
8 ° 8 ° mây thưa
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
7 ° 6 ° mây rải rác
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
5 ° 4 ° mây rải rác
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
4 ° 2 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
2 ° 0 ° mây thưa
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
2 ° 0 ° mây rải rác
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
3 ° 1 ° mây rải rác
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
2 ° 0 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Akiruno, Tokyo
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
6 ° 4 ° mây cụm
06/02
8 ° 8 ° bầu trời quang đãng
07/02
9 ° 8 ° mây đen u ám
08/02
8 ° 7 ° rain and snow
09/02
7 ° 6 ° bầu trời quang đãng
10/02
1 ° 0 ° rain and snow
11/02
8 ° 6 ° bầu trời quang đãng
12/02
9 ° 7 ° mây rải rác

Windy Maps