Trà Vinh

28/05/2024 18:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 71 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
30 ° 36 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
29 ° 35 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
34 ° 39 ° mưa vừa
29/05
33 ° 39 ° mưa vừa
30/05
29 ° 35 ° mưa vừa
31/05
33 ° 38 ° mưa vừa
01/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
02/06
28 ° 32 ° mưa vừa
03/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
04/06
31 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps