Càng Long, Trà Vinh

30/09/2022 20:02

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 85 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Càng Long, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Càng Long, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Càng Long, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
31 ° 36 ° mưa cường độ nặng
01/10
30 ° 35 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa
03/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
05/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
07/10
30 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps