Cầu Kè, Trà Vinh

17/05/2022 20:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 81 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cầu Kè, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cầu Kè, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cầu Kè, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
33 ° 37 ° mưa vừa
18/05
32 ° 37 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
20/05
33 ° 37 ° mưa nhẹ
21/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps