Cầu Ngang, Trà Vinh

23/09/2023 22:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa cường độ nặng Độ ẩm: 73 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cầu Ngang, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cầu Ngang, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
29 ° 34 ° mưa vừa
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
29 ° 34 ° mưa cường độ nặng
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
29 ° 33 ° mưa vừa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cầu Ngang, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 34 ° mưa cường độ nặng
24/09
30 ° 35 ° mưa cường độ nặng
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
26/09
27 ° 30 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa vừa
28/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
29/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
30/09
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps