Châu Thành, Trà Vinh

23/10/2021 20:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 84 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Châu Thành, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Châu Thành, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
26 ° 26 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
26 ° 26 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
26 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Châu Thành, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 36 ° mưa vừa
24/10
31 ° 36 ° mưa vừa
25/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
28/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
29/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 34 ° mưa vừa