Châu Thành, Trà Vinh

20/05/2022 23:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 84 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Châu Thành, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Châu Thành, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Châu Thành, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
31 ° 35 ° mưa vừa
21/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
22/05
30 ° 35 ° mưa vừa
23/05
28 ° 33 ° mưa vừa
24/05
26 ° 26 ° mưa vừa
25/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
27/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Windy Maps