Duyên Hải, Trà Vinh

17/05/2022 22:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 79 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Duyên Hải, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Duyên Hải, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
28 ° 31 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Duyên Hải, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 36 ° mưa vừa
18/05
30 ° 34 ° mưa vừa
19/05
31 ° 35 ° mưa vừa
20/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
30 ° 35 ° mưa vừa
22/05
31 ° 35 ° mưa vừa
23/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps