Duyên Hải, Trà Vinh

05/02/2023 15:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 69 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Duyên Hải, Trà Vinh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Duyên Hải, Trà Vinh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Duyên Hải, Trà Vinh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
27 ° 29 ° mây cụm
06/02
27 ° 30 ° mây rải rác
07/02
28 ° 31 ° mây rải rác
08/02
28 ° 30 ° mây cụm
09/02
28 ° 30 ° mây rải rác
10/02
28 ° 30 ° mây rải rác
11/02
28 ° 31 ° mây đen u ám
12/02
28 ° 30 ° mây đen u ám

Windy Maps