Khóm 5, Tri Tôn

29/01/2023 16:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 48 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khóm 5, Tri Tôn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khóm 5, Tri Tôn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
29 ° 29 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
27 ° 27 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khóm 5, Tri Tôn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
30/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
31/01
29 ° 30 ° mây rải rác
01/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
02/02
29 ° 32 ° mưa nhẹ
03/02
32 ° 35 ° mưa nhẹ
04/02
32 ° 36 ° mây cụm
05/02
32 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps