Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

31/01/2023 10:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

6 °

Cảm giác: 4 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 32 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
6 ° 4 ° mây cụm
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
6 ° 4 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
6 ° 4 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
7 ° 5 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
8 ° 6 ° mây rải rác
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
9 ° 6 ° mây rải rác
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
10 ° 7 ° mây rải rác
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
9 ° 6 ° mây rải rác
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
5 ° 3 ° mây rải rác
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
3 ° 2 ° mây rải rác
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
3 ° 3 ° mây thưa
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
2 ° 2 ° mây rải rác
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
2 ° 2 ° mây rải rác
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
2 ° 2 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
6 ° 4 ° mây cụm
01/02
6 ° 3 ° tuyết rơi nhẹ
02/02
1 ° -5 ° mây đen u ám
03/02
3 ° -2 ° mây thưa
04/02
0 ° -4 ° tuyết rơi nhẹ
05/02
3 ° -2 ° mưa nhẹ
06/02
4 ° 0 ° mây cụm
07/02
5 ° 1 ° mây cụm

Windy Maps