Xuân Biên, tt. Tịnh Biên

23/09/2023 21:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 84 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xuân Biên, tt. Tịnh Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xuân Biên, tt. Tịnh Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
27 ° 30 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xuân Biên, tt. Tịnh Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 36 ° mưa vừa
24/09
31 ° 36 ° mưa vừa
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
26/09
27 ° 30 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
28/09
27 ° 27 ° mưa vừa
29/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
30/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps