La Tinh, Tứ Kỳ

20/10/2021 14:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 70 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết La Tinh, Tứ Kỳ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: La Tinh, Tứ Kỳ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
28 ° 31 ° mây cụm
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
28 ° 31 ° mây cụm
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
28 ° 31 ° mây cụm
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
28 ° 30 ° mây cụm
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
27 ° 27 ° mây cụm
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
26 ° 26 ° mây cụm
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 26 ° mây thưa
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : La Tinh, Tứ Kỳ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
21/10
23 ° 24 ° mưa vừa
22/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ
23/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
24/10
17 ° 16 ° mây đen u ám
25/10
22 ° 21 ° mây đen u ám
26/10
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
27/10
26 ° 26 ° mây thưa