Tuyên Quang

23/09/2023 21:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuyên Quang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuyên Quang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 26 ° mây thưa
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây thưa
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 27 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuyên Quang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
24/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
25/09
30 ° 35 ° mưa vừa
26/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
27/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
28/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/09
24 ° 25 ° mưa vừa

Windy Maps