Chiêm Hóa, Tuyên Quang

23/09/2023 21:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 92 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chiêm Hóa, Tuyên Quang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
25 ° 26 ° mây cụm
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
25 ° 26 ° mây cụm
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
33 ° 38 ° mưa nhẹ
24/09
33 ° 36 ° mưa nhẹ
25/09
32 ° 39 ° mưa vừa
26/09
32 ° 38 ° mưa vừa
27/09
33 ° 37 ° mưa nhẹ
28/09
32 ° 38 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 37 ° mưa nhẹ
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps