An Giang, Việt Nam

19/05/2024 09:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 69 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết An Giang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: An Giang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716080400 : 1716080400
08:00
19/05
30 ° 36 ° mây đen u ám
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
34 ° 39 ° mây đen u ám
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
35 ° 40 ° mây đen u ám
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
35 ° 40 ° mây đen u ám
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
34 ° 39 ° mây đen u ám
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
33 ° 39 ° mây đen u ám
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
31 ° 36 ° mây cụm
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
30 ° 35 ° mây cụm
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
30 ° 35 ° mây rải rác
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
30 ° 35 ° mây cụm
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
30 ° 35 ° mây cụm
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
30 ° 35 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : An Giang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
33 ° 38 ° mưa vừa
20/05
35 ° 41 ° mây đen u ám
21/05
35 ° 40 ° mưa nhẹ
22/05
33 ° 37 ° mưa vừa
23/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
24/05
34 ° 38 ° mưa nhẹ
25/05
33 ° 38 ° mưa vừa
26/05
34 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps