Bắc Giang, Việt Nam

23/10/2021 21:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 85 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Giang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Giang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
15 ° 15 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
15 ° 15 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
15 ° 15 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Giang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
24/10
18 ° 18 ° mây đen u ám
25/10
24 ° 24 ° mây rải rác
26/10
26 ° 26 ° mây thưa
27/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
28/10
24 ° 25 ° mây cụm
29/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
30/10
22 ° 23 ° mây đen u ám