Bến Tre, Việt Nam

30/09/2022 20:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 84 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bến Tre, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bến Tre, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
27 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bến Tre, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
29 ° 33 ° mưa vừa
01/10
30 ° 34 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa
03/10
29 ° 32 ° mưa vừa
04/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
05/10
28 ° 32 ° mưa vừa
06/10
28 ° 32 ° mưa vừa
07/10
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps