Bình Định, Việt Nam

17/05/2022 22:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Định, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Định, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Định, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
18/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
19/05
27 ° 31 ° mưa vừa
20/05
32 ° 37 ° mưa vừa
21/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
22/05
31 ° 36 ° mưa vừa
23/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps