Bình Dương, Việt Nam

28/05/2024 18:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 49 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Dương, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Dương, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
30 ° 31 ° mây đen u ám
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
31 ° 32 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
31 ° 33 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
31 ° 34 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
31 ° 35 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
30 ° 35 ° mưa vừa
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 34 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Dương, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
33 ° 39 ° mưa vừa
29/05
31 ° 37 ° mưa vừa
30/05
33 ° 38 ° mưa cường độ nặng
31/05
31 ° 36 ° mưa vừa
01/06
32 ° 37 ° mưa vừa
02/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
03/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
04/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps