Bình Thuận, Việt Nam

17/05/2022 21:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 91 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Thuận, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Thuận, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
26 ° 27 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Thuận, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa vừa
18/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
19/05
32 ° 37 ° mưa vừa
20/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
21/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
22/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
23/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps