Bình Thuận, Việt Nam

05/02/2023 15:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 38 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Thuận, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Thuận, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
33 ° 34 ° mây cụm
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
33 ° 34 ° mây cụm
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
32 ° 33 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
30 ° 31 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
27 ° 27 ° mây rải rác
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Thuận, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
34 ° 34 ° mây rải rác
06/02
34 ° 35 ° bầu trời quang đãng
07/02
34 ° 36 ° mây rải rác
08/02
34 ° 36 ° mây đen u ám
09/02
35 ° 35 ° mây cụm
10/02
35 ° 36 ° mây rải rác
11/02
36 ° 37 ° mây cụm
12/02
35 ° 36 ° mây cụm

Windy Maps