Đà Nẵng, Việt Nam

29/01/2023 16:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đà Nẵng, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đà Nẵng, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674957600 : 1674957600
09:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám
1674961200 : 1674961200
10:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đà Nẵng, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
30/01
20 ° 20 ° mưa nhẹ
31/01
22 ° 22 ° mây cụm
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
02/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
03/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
04/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
05/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps