Đắk Lắk, Việt Nam

28/05/2024 17:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 82 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Lắk, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Lắk, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Lắk, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
34 ° 37 ° mưa vừa
29/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
30/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
31/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
01/06
31 ° 34 ° mưa vừa
02/06
31 ° 33 ° mưa nhẹ
03/06
31 ° 33 ° mưa nhẹ
04/06
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps