Hà Giang, Việt Nam

06/02/2023 23:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hà Giang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hà Giang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
20 ° 21 ° mây cụm
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hà Giang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
08/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
09/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
10/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
11/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
12/02
28 ° 29 ° mưa nhẹ
13/02
30 ° 31 ° mây rải rác

Windy Maps