Hà Giang, Việt Nam

07/06/2023 16:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 64 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hà Giang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hà Giang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
33 ° 40 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
33 ° 40 ° mây cụm
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
29 ° 34 ° mưa vừa
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hà Giang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
35 ° 40 ° mưa vừa
08/06
33 ° 40 ° mưa vừa
09/06
27 ° 27 ° mưa vừa
10/06
32 ° 35 ° mây đen u ám
11/06
33 ° 35 ° mưa nhẹ
12/06
28 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
14/06
36 ° 39 ° mưa nhẹ

Windy Maps