Hà Tĩnh, Việt Nam

10/12/2023 23:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 95 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hà Tĩnh, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hà Tĩnh, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
23 ° 24 ° mây rải rác
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
23 ° 24 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hà Tĩnh, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 26 ° mây cụm
11/12
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
12/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
14/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
15/12
26 ° 26 ° mây rải rác
16/12
26 ° 27 ° mưa nhẹ
17/12
18 ° 18 ° mưa vừa

Windy Maps