Hải Dương, Việt Nam

17/05/2022 20:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 77 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hải Dương, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hải Dương, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
22 ° 22 ° mây rải rác
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 22 ° mây rải rác
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 22 ° mây rải rác
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hải Dương, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 27 ° mây cụm
18/05
28 ° 29 ° mưa nhẹ
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
30 ° 34 ° mưa vừa
21/05
23 ° 24 ° mưa vừa
22/05
21 ° 21 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps