Hải Phòng, Việt Nam

03/10/2022 15:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 76 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hải Phòng, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hải Phòng, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
31 ° 38 ° bầu trời quang đãng
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
30 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
30 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
29 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
28 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hải Phòng, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
29 ° 34 ° mưa vừa
04/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
05/10
29 ° 33 ° mưa vừa
06/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 31 ° mưa vừa
08/10
26 ° 27 ° mưa vừa
09/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
10/10
24 ° 24 ° mây cụm

Windy Maps