Hải Phòng, Việt Nam

17/05/2022 21:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hải Phòng, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hải Phòng, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hải Phòng, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
18/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
19/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
20/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
23/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps