Lai Châu, Việt Nam

23/10/2021 20:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lai Châu, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lai Châu, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
15 ° 15 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
15 ° 15 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lai Châu, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 18 ° mây đen u ám
25/10
18 ° 19 ° mưa nhẹ
26/10
22 ° 22 ° mây đen u ám
27/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
28/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
29/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
30/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ