Lâm Đồng, Việt Nam

03/10/2022 15:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 77 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lâm Đồng, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lâm Đồng, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
24 ° 24 ° mây cụm
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
23 ° 24 ° mây cụm
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
22 ° 22 ° mưa vừa
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
18 ° 19 ° mây đen u ám
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
18 ° 18 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lâm Đồng, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
26 ° 26 ° mưa vừa
04/10
25 ° 26 ° mưa vừa
05/10
26 ° 26 ° mưa vừa
06/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
07/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
08/10
27 ° 27 ° mưa vừa
09/10
27 ° 28 ° mưa nhẹ
10/10
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps