Lâm Đồng, Việt Nam

17/05/2022 21:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lâm Đồng, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lâm Đồng, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
20 ° 20 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
20 ° 20 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lâm Đồng, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
18/05
25 ° 26 ° mưa vừa
19/05
24 ° 25 ° mưa vừa
20/05
25 ° 26 ° mưa vừa
21/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
22/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
23/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps