Lạng Sơn, Việt Nam

25/09/2022 18:51

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 85 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lạng Sơn, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lạng Sơn, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 25 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° mây thưa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 25 ° mây thưa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
24 ° 25 ° mây thưa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
23 ° 24 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lạng Sơn, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
29 ° 32 ° mưa vừa
26/09
31 ° 33 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 34 ° bầu trời quang đãng
28/09
30 ° 32 ° mưa nhẹ
29/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
01/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
02/10
30 ° 32 ° mây đen u ám

Windy Maps