Nghệ An, Việt Nam

06/02/2023 22:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nghệ An, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nghệ An, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
23 ° 23 ° mây rải rác
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
23 ° 23 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
22 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nghệ An, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
07/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
08/02
28 ° 30 ° mưa nhẹ
09/02
27 ° 30 ° mưa nhẹ
10/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ
11/02
31 ° 35 ° mây cụm
12/02
36 ° 37 ° mây thưa
13/02
34 ° 36 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps