Nghệ An, Việt Nam

30/09/2022 19:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nghệ An, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nghệ An, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
24 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nghệ An, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
27 ° 27 ° mưa vừa
01/10
25 ° 26 ° mưa vừa
02/10
24 ° 25 ° mưa vừa
03/10
28 ° 32 ° mưa vừa
04/10
28 ° 32 ° mưa vừa
05/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps