Phú Yên, Việt Nam

20/10/2021 13:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 74 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Yên, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Yên, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
27 ° 29 ° mây cụm
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
27 ° 29 ° mây cụm
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
27 ° 29 ° mây cụm
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
25 ° 25 ° mây cụm
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
24 ° 25 ° mây cụm
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
23 ° 24 ° mây cụm
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
23 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Yên, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
21/10
28 ° 30 ° mây đen u ám
22/10
26 ° 26 ° mưa vừa
23/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
24/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
25/10
23 ° 24 ° mưa vừa
26/10
23 ° 24 ° mưa vừa
27/10
24 ° 25 ° mưa vừa