Quảng Bình, Việt Nam

07/06/2023 20:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 84 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Bình, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Bình, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
27 ° 31 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Bình, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 39 ° mưa nhẹ
08/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
09/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
12/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
13/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
14/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps