Quảng Ngãi, Việt Nam

02/06/2023 05:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 88 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ngãi, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685656800 : 1685656800
05:00
02/06
25 ° 26 ° mây cụm
1685660400 : 1685660400
06:00
02/06
25 ° 26 ° mây cụm
1685664000 : 1685664000
07:00
02/06
26 ° 27 ° mây cụm
1685667600 : 1685667600
08:00
02/06
28 ° 31 ° mây cụm
1685671200 : 1685671200
09:00
02/06
30 ° 35 ° mây cụm
1685674800 : 1685674800
10:00
02/06
33 ° 39 ° mây cụm
1685678400 : 1685678400
11:00
02/06
37 ° 42 ° mây cụm
1685682000 : 1685682000
12:00
02/06
37 ° 42 ° mây cụm
1685685600 : 1685685600
13:00
02/06
35 ° 42 ° mây cụm
1685689200 : 1685689200
14:00
02/06
33 ° 40 ° mây đen u ám
1685692800 : 1685692800
15:00
02/06
33 ° 40 ° mây cụm
1685696400 : 1685696400
16:00
02/06
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1685700000 : 1685700000
17:00
02/06
29 ° 36 ° mưa nhẹ
1685703600 : 1685703600
18:00
02/06
27 ° 31 ° mưa vừa
1685707200 : 1685707200
19:00
02/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1685710800 : 1685710800
20:00
02/06
25 ° 27 ° mưa vừa
1685714400 : 1685714400
21:00
02/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1685718000 : 1685718000
22:00
02/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1685721600 : 1685721600
23:00
02/06
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ngãi, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/06
37 ° 42 ° mưa vừa
03/06
37 ° 42 ° mưa cường độ nặng
04/06
35 ° 41 ° mưa vừa
05/06
34 ° 40 ° mưa cường độ nặng
06/06
33 ° 38 ° mưa cường độ nặng
07/06
32 ° 38 ° mưa vừa
08/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
09/06
28 ° 32 ° mây đen u ám

Windy Maps