Quảng Ngãi, Việt Nam

13/04/2024 17:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ngãi, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
32 ° 36 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
31 ° 35 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
29 ° 33 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ngãi, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
37 ° 37 ° mây rải rác
14/04
39 ° 39 ° mây rải rác
15/04
39 ° 39 ° mây cụm
16/04
38 ° 37 ° mây thưa
17/04
38 ° 40 ° mưa cường độ nặng
18/04
37 ° 41 ° mưa vừa
19/04
37 ° 41 ° mưa vừa
20/04
37 ° 41 ° mưa vừa

Windy Maps