Quảng Ninh, Việt Nam

25/09/2022 17:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 68 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ninh, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ninh, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
29 ° 32 ° mây rải rác
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
28 ° 32 ° mây thưa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
28 ° 30 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
27 ° 29 ° mây thưa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ninh, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
32 ° 35 ° mưa nhẹ
26/09
33 ° 38 ° mưa vừa
27/09
34 ° 38 ° mưa nhẹ
28/09
30 ° 34 ° mưa vừa
29/09
24 ° 25 ° mưa vừa
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
01/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
02/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps