Quảng Ninh, Việt Nam

20/05/2022 23:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 84 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ninh, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ninh, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ninh, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
31 ° 34 ° mưa nhẹ
21/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
22/05
25 ° 26 ° mưa vừa
23/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
24/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
25/05
30 ° 36 ° mưa vừa
26/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
27/05
30 ° 37 ° mưa vừa

Windy Maps