Quảng Trị, Việt Nam

20/05/2022 23:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Trị, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Trị, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Trị, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
30 ° 35 ° mưa vừa
21/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
22/05
29 ° 33 ° mưa vừa
23/05
28 ° 33 ° mưa vừa
24/05
27 ° 31 ° mưa vừa
25/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
27/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps