Sơn La, Việt Nam

17/05/2022 14:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 68 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn La, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn La, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
18 ° 18 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
17 ° 17 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
16 ° 16 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
14 ° 14 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
14 ° 14 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
14 ° 13 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
14 ° 13 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
13 ° 13 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn La, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
18 ° 18 ° mây cụm
18/05
19 ° 19 ° mây đen u ám
19/05
19 ° 19 ° mưa nhẹ
20/05
18 ° 19 ° mưa vừa
21/05
20 ° 21 ° mưa vừa
22/05
15 ° 15 ° mưa vừa
23/05
18 ° 18 ° mưa nhẹ
24/05
17 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps