Sơn La, Việt Nam

25/09/2022 11:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 69 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn La, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn La, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
22 ° 22 ° mây rải rác
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
22 ° 22 ° mây rải rác
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
22 ° 22 ° mây rải rác
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
16 ° 16 ° mây thưa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn La, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
26/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
27/09
23 ° 23 ° mưa vừa
28/09
23 ° 23 ° mưa nhẹ
29/09
17 ° 17 ° mưa vừa
30/09
18 ° 18 ° mưa vừa
01/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ
02/10
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps