Thái Bình, Việt Nam

17/05/2022 20:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 79 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thái Bình, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thái Bình, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thái Bình, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
19/05
28 ° 31 ° mưa vừa
20/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
21 ° 21 ° mưa vừa
23/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mây đen u ám

Windy Maps