Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17/05/2022 20:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 83 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 38 ° mưa vừa
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
19/05
33 ° 37 ° mưa vừa
20/05
33 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps