Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

07/06/2023 18:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 84 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
29 ° 36 ° mây thưa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
28 ° 34 ° mây rải rác
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
27 ° 32 ° mây cụm
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
27 ° 30 ° mưa vừa
08/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
09/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
13/06
32 ° 35 ° mưa nhẹ
14/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps