Tuyên Quang, Việt Nam

23/10/2021 21:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 81 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuyên Quang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuyên Quang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 19 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuyên Quang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ
24/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
25/10
26 ° 26 ° mây cụm
26/10
27 ° 28 ° mây rải rác
27/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
28/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
29/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
30/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ