Tuyên Quang, Việt Nam

23/02/2024 04:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuyên Quang, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuyên Quang, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708635600 : 1708635600
04:00
23/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
19 ° 20 ° mưa nhẹ
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
19 ° 20 ° mưa nhẹ
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuyên Quang, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
24/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ
25/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
26/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
27/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
28/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
29/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
01/03
14 ° 14 ° mưa nhẹ

Windy Maps