Vĩnh Long, Việt Nam

02/06/2023 06:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 100 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Long, Việt Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Long, Việt Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685660400 : 1685660400
06:00
02/06
26 ° 26 ° mây rải rác
1685664000 : 1685664000
07:00
02/06
26 ° 26 ° mây thưa
1685667600 : 1685667600
08:00
02/06
27 ° 31 ° mây rải rác
1685671200 : 1685671200
09:00
02/06
28 ° 33 ° mây rải rác
1685674800 : 1685674800
10:00
02/06
30 ° 36 ° mây cụm
1685678400 : 1685678400
11:00
02/06
32 ° 38 ° mây cụm
1685682000 : 1685682000
12:00
02/06
34 ° 39 ° mây đen u ám
1685685600 : 1685685600
13:00
02/06
34 ° 39 ° mây đen u ám
1685689200 : 1685689200
14:00
02/06
34 ° 38 ° mây đen u ám
1685692800 : 1685692800
15:00
02/06
33 ° 38 ° mây đen u ám
1685696400 : 1685696400
16:00
02/06
33 ° 37 ° mây đen u ám
1685700000 : 1685700000
17:00
02/06
31 ° 36 ° mây đen u ám
1685703600 : 1685703600
18:00
02/06
30 ° 34 ° mây đen u ám
1685707200 : 1685707200
19:00
02/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
1685710800 : 1685710800
20:00
02/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1685714400 : 1685714400
21:00
02/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1685718000 : 1685718000
22:00
02/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1685721600 : 1685721600
23:00
02/06
28 ° 32 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Long, Việt Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/06
32 ° 38 ° mưa nhẹ
03/06
35 ° 39 ° mưa nhẹ
04/06
35 ° 39 ° mây đen u ám
05/06
34 ° 37 ° mưa nhẹ
06/06
32 ° 36 ° mưa vừa
07/06
27 ° 29 ° mưa nhẹ
08/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
09/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ

Windy Maps