Long Hồ, Vĩnh Long

26/02/2024 08:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 47 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Long Hồ, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Long Hồ, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
28 ° 28 ° mây cụm
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
28 ° 28 ° mây rải rác
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
29 ° 29 ° mây rải rác
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
31 ° 30 ° mây rải rác
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
33 ° 32 ° mây rải rác
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
35 ° 35 ° mây thưa
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
38 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
38 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
37 ° 36 ° mây thưa
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
33 ° 34 ° mây rải rác
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
30 ° 31 ° mây rải rác
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
27 ° 29 ° mây cụm
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
27 ° 27 ° mây cụm
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
26 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Long Hồ, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
33 ° 32 ° mây rải rác
27/02
36 ° 38 ° mây rải rác
28/02
35 ° 37 ° mây rải rác
29/02
36 ° 37 ° mây cụm
01/03
37 ° 38 ° mây cụm
02/03
37 ° 38 ° mây cụm
03/03
36 ° 38 ° mây cụm
04/03
36 ° 38 ° mây đen u ám

Windy Maps