Long Hồ, Vĩnh Long

17/05/2022 15:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 48 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Long Hồ, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Long Hồ, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
32 ° 34 ° mây rải rác
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
32 ° 35 ° mưa vừa
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
32 ° 35 ° mây cụm
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
29 ° 33 ° mưa vừa
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Long Hồ, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa vừa
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
20/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
31 ° 36 ° mưa vừa
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
29 ° 33 ° mưa vừa
24/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps