Long Hồ, Vĩnh Long

03/10/2022 09:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Long Hồ, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Long Hồ, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664762400 : 1664762400
09:00
03/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1664766000 : 1664766000
10:00
03/10
28 ° 30 ° mây đen u ám
1664769600 : 1664769600
11:00
03/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1664773200 : 1664773200
12:00
03/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664776800 : 1664776800
13:00
03/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Long Hồ, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
04/10
31 ° 36 ° mưa vừa
05/10
31 ° 36 ° mưa vừa
06/10
26 ° 26 ° mưa vừa
07/10
28 ° 31 ° mưa vừa
08/10
30 ° 35 ° mưa vừa
09/10
31 ° 36 ° mưa vừa
10/10
30 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps