Mang Thít, Vĩnh Long

31/05/2023 04:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mang Thít, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mang Thít, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685480400 : 1685480400
04:00
31/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1685484000 : 1685484000
05:00
31/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1685487600 : 1685487600
06:00
31/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1685491200 : 1685491200
07:00
31/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1685494800 : 1685494800
08:00
31/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1685498400 : 1685498400
09:00
31/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1685502000 : 1685502000
10:00
31/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1685505600 : 1685505600
11:00
31/05
34 ° 39 ° mây đen u ám
1685509200 : 1685509200
12:00
31/05
34 ° 39 ° mây đen u ám
1685512800 : 1685512800
13:00
31/05
34 ° 39 ° mây đen u ám
1685516400 : 1685516400
14:00
31/05
34 ° 38 ° mây cụm
1685520000 : 1685520000
15:00
31/05
34 ° 38 ° mây đen u ám
1685523600 : 1685523600
16:00
31/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1685527200 : 1685527200
17:00
31/05
32 ° 36 ° mây đen u ám
1685530800 : 1685530800
18:00
31/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
1685534400 : 1685534400
19:00
31/05
29 ° 32 ° mây đen u ám
1685538000 : 1685538000
20:00
31/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1685541600 : 1685541600
21:00
31/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1685545200 : 1685545200
22:00
31/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1685548800 : 1685548800
23:00
31/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mang Thít, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/05
34 ° 39 ° mưa nhẹ
01/06
34 ° 39 ° mưa vừa
02/06
34 ° 39 ° mây cụm
03/06
34 ° 38 ° mây thưa
04/06
34 ° 38 ° mây đen u ám
05/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ
06/06
30 ° 35 ° mưa vừa
07/06
26 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps