Mang Thít, Vĩnh Long

29/01/2023 17:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 52 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mang Thít, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mang Thít, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mang Thít, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
30/01
30 ° 30 ° mây thưa
31/01
32 ° 33 ° mây đen u ám
01/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
02/02
28 ° 32 ° mưa nhẹ
03/02
33 ° 35 ° mây cụm
04/02
34 ° 35 ° mây cụm
05/02
34 ° 35 ° mây cụm

Windy Maps