Tam Bình, Vĩnh Long

23/06/2024 06:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 95 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tam Bình, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tam Bình, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1719097200 : 1719097200
06:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719100800 : 1719100800
07:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719104400 : 1719104400
08:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719108000 : 1719108000
09:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719111600 : 1719111600
10:00
23/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1719115200 : 1719115200
11:00
23/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1719118800 : 1719118800
12:00
23/06
26 ° 27 ° mây đen u ám
1719122400 : 1719122400
13:00
23/06
28 ° 31 ° mây đen u ám
1719126000 : 1719126000
14:00
23/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1719129600 : 1719129600
15:00
23/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1719133200 : 1719133200
16:00
23/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1719136800 : 1719136800
17:00
23/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1719140400 : 1719140400
18:00
23/06
26 ° 26 ° mưa vừa
1719144000 : 1719144000
19:00
23/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1719147600 : 1719147600
20:00
23/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1719151200 : 1719151200
21:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719154800 : 1719154800
22:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719158400 : 1719158400
23:00
23/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tam Bình, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/06
25 ° 26 ° mưa vừa
24/06
28 ° 33 ° mưa vừa
25/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/06
24 ° 25 ° mưa vừa
27/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
28/06
29 ° 33 ° mưa vừa
29/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
30/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps